top of page

Jaana

Nõgisto

CV

 

HARIDUS

Tartu Ülikool, Õigusteadus, 2004 (BA, võrdsustatud magistrikraadiga)

Tallinna Inglise Kolledž, 2000 (keskharidus)

Loo Keskkool, 1997 (põhiharidus)

 

TÖÖKOGEMUS

2004 – 2007 Õiguskantsleri Kantselei, referent III osakonnas (ettevõtluskeskkonna osakond); põhiseaduslikkuse järelevalve ja põhiõiguste kaitse planeerimise ja ehituse, keskkonnaõiguse, jäätmekäitluse, omandireformi ja universaalteenuste valdkondades 

2007 – 2008 AS Advokaadibüroo Aivar Pilv, jurist; haldusõigus ja -menetlus, planeerimis- ja ehitusõigus, kriminaalõigus- ja menetlus  

2008 – 2011 AS Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, advokaat, vandeadvokaat; haldusõigus ja -menetlus, planeerimis- ja ehitusõigus; keskkonnaõigus; riigihankeõigus; lepinguõigus; asjaõigus

2011 – 2020 Advokaadibüroo FORT OÜ, vandeadvokaat, partner; haldusõigus- ja tsiviilvaidlused, planeerimis- ja ehitusõigus; energeetika; keskkonnaõigus; riigihanked; jäätmekäitlus; ühistransport; lepinguõigus; asjaõigus, andmekaitse

2020 – Advokaadibüroo Jaana Nõgisto OÜ, vandeadvokaat, partner 

PUBLIKATSIOONID

Artikkel väljaandes Postimees „Eurotoetused agaruse kõverpeeglis“ järsult suurenenud struktuuritoetuste tagasinõuetest ja vastava praktika vastuolust EL normidega, 23. märts 2013 

raamatu “AVERUS – avaliku ja erasektori koostöö” kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari “Juht ja seadus“, 2011  

raamatu “Vaidluste lahendamine” kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari “Juht ja seadus”, 2009 

“Elu pärast ehitusbuumi – õppetunde õigustegelikkusest”, Eesti Majanduse Teataja nr 2 (201) 2008 

„Õigus ehitada”, Eesti Majanduse Teataja nr 11 (186) 2006 

„Õiguskantsler ja Euroopa ombudsman – kes, millal, kuidas?”, Eesti Majanduse Teataja nr 1, 2005 

VÕÕRKEELED

vene, soome, inglise 

bottom of page